V roce 2.9.2012 byl ukončen provoz legendární sedačkové lanovky na Sněžku. Ač to zní neuvěřitelně, lanovka byla v provozu více než 63 let prakticky v původním stavu a byla tak nejstarší provozovanou lanovkou u nás. Právem patřila mezi nejznámější a nejnavštěvovanější lanovky v České republice.

Provoz lanovky je zejména na druhém úseku velmi často ovlivněn silným větrem. Téměř polovinu dní v roce tak druhý úsek bývá z tohoto důvodu mimo provoz. Nejvíce je větrem ovlivněna závěrečná část tratě pod horní stanicí, kde vede trasa lanovky jen kousek nad hranou Obřího dolu. Na vrcholu Sněžky často vítr dosahuje v nárazech až 200 km/hod (55 m/s).

Již v 70. letech se začala projevovat nedostatečná přepravní kapacita lanovky, v letním období při pěkném počasí se u dolní stanice v Peci tvoří až čtyřhodinové fronty. Vůbec největší návštěvnost zaznamenala lanovka v letech 1972 a 73, kdy bylo v každém z těchto let přepraveno více než 250 000 cestujících. Celkem pak lanovka od roku 1949 až do současnosti vyvezla na Sněžku více než 7 milionů osob.

Životnost technologie lanové dráhy byla výrobcem předpokládaná na 17 let. To že je lanovka na Sněžku v provozu v prakticky v původním stavu již 63 let zní takřka neuvěřitelně.

Proto se již od roku 1976 uvažuje o výstavbě zcela nové, modernější lanovky. V tehdejší studii se počítalo s dvoulanovým systémem čtyřmístné kabinky z Transporty. Koncem 80. let pak bylo vypracováno několik dalších studií, kdy bylo uvažováno o nabídce rakouské firmy Girak na moderní šesti- nebo osmimístnou kabinkovou lanovku a prodloužení trasy prvního úseku až k Lesovně.

V roce 1997 byla lanovka stejně jako ostatních pět lanovek Českých drah (Sněžka, Černá hora, Komáří Vížka, Javorový vrch a Ještěd) zprivatizována. Novým majitelem se stala z 51 Malá Úpa (v roce 1999 se 100.

Již v roce 1999 zahájil provozovatel přípravné práce směřující k výstavbě nové lanové dráhy. Byla vypracována studie, která počítala se zcela novou trasou prvního úseku a posunutím dolní stanice blíže k centru města. Na prvním úseku se počítalo s odpojitelnou čtyřsedačkovou lanovkou o délce 1628 metrů na Růžohorky, zpět do Pece měla vést 1964 m dlouhá sjezdová trať. Výběrové řízení na dodávku prvního úseku vyhrála firma Leitner. Z Růžohorek na Sněžku pak měla pokračovat čtyřmístná kabinková lanovka s délkou 2971 metrů a se samočinnou úhlovou stanicí na Růžové hoře (v místě dnešní stanice), která by odklonila trasu o 8-10° do směru současného druhého úseku. S touto variantou ovšem nesouhlasily orgány ochrany přírody, ty podmiňovaly výstavbu lyžařského areálu na Růžohorkách ponecháním původního druhého úseku pouze "na dožití". Výstavba nové lanovky tak byla opět odsunuta.

Teprve v dalších letech došlo ke shodě s orgány ochrany přírody, kdy byla vybrána varianta rekonstrukce lanovky v původní trase z Pece na Sněžku a s posunutím dolní stanice k chatě Lesovna. Tentokrát se podařilo najít kompromis s mnoha podmínkami a získat souhlasné stanovisko ochrany přírody. Přípravy rekonstrukce tak po dlouhých 30 letech mohly začít. V obou úsecích byla vybrána technologie osmimístné kabinkové lanovky. Po zapracování všech podmínek výstavby bylo rozhodnuto o výstavbě čtyřmístné kabinkové lanovky. Zásadním bodem kompromisu je, že přepravní kapacita nové lanovky nepřevýší kapacitu současné lanovky, tzn. 250 osob za hodinu.

Výstavbě nové lanové dráhy na Sněžku tedy již nic nebránilo. Stavba byla zahájena 1.9.2011. Provoz původní lanovky v úseku na Sněžku byl ukončen dne 13.5.2012 a dále byl v provozu pouze úsek z Pece na Růžovou horu. K úplnému ukončení přepravy turistů původní lanovkou došlo v neděli 2. září 2012.

Technická data:

Typ: VON ROll, typ VR 101

Výrobce: Transporta Chrudim (v licenci Von Roll)

Druh: dvouúseková osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s odpojitelnými dvoumístnými sedačkami a třemi nástupními stanicemi.

Prostorová specifikace - nadmořská výška stanic:

stanice Pec p.Sněžkou: 890 m.n.m.

stanice Růžová hora (přestupní): 1354 m.n.m.

stanice Sněžka: 1594 m n.m.

Technické údaje:

 

 

1.úsek

2.úsek
 

Pec p.Sn. - Růžová hora

Růžová hora - Sněžka

V provozu od:

15.1.1949 1.7.1950

Šikmá délka:

1560 m 1967 m

Převýšení:

464 m 240 m

Průměrný sklon:

31,20 % 12,86 %
Tažná větev: pravá pravá
Umístění pohonů: Růžová hora Růžová hora
Systém napínání: závažím ve stanici Pec p.Sn. závažím ve stanici Sněžka
Hmotnost závaží: 5,3 tun 12 tun
Výkon hlavního pohonu: 75 kW 55 kW
Dopravní rychlost: 2,5 m/s 2,5 m/s
Čas jízdy: 10,5 min 13,2 min
Průměr dopravního lana: 23 mm 23 mm
Typ dopravního lana: šestipramenné Warrington 6 x K13W-SFC 1570 B Zz
Průměr napínacího lana: 40 mm 40 mm
Typ napínacího lana: šestipramenné Seal 330 drátů, vinutí XP, ČSN 02 4346.45
Časový interval sedaček: 28,8 s 28,8 s
Vzdálenost sedaček: 72 m 72 m
Počet sedaček: 44 55
Počet podpěr: 19 23
Přepravní kapacita: 250 osob/hod. 250 osob/hod.
Poznámka:od zahájení provozu bylo použito:    
Dopravního lana: 26 kusů 28 kusů
Napínací lana: 10 kusů 9 kusů
Z toho do konce roku 1959 bylo lano vyměněno na dolním úseku 9x a na horním 7x.    
Aktuální provoz Pec p. Sn. - Růžová hora
Mimo provoz.
Růžová hora - Sněžka
Mimo provoz.
Aktuální počasí

Fotogalerie

Salewa
Salewa
Salewa
Salewa
Salewa
Salewa